Urheilun rakenneselvitys

Liikunnan ja urheilun järjestökenttä ei välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Päällekkäistä toimintaa järjestetään monilla eri tasoilla ja tehtävien jako tuntuu vähintäänkin epäuskottavalta. Näin ainakin jos on kuunteleminen KPMG:n tekemää Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa -selvitystä jonka tilaajina ovat olleet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (VALO) ja Olympiakomitea (OK).

Markkinataloudessa elävällä ulkopuoliselta ja riippumattomalta taholta rahalla ostettu selvitys antaa kuvan siitä mitä Suomalaisessa urheilujärjestöelämässä olisi kehitettävä. Selvityksen luoma kuva uudistuksista keskittyy koululiikunnan lisäämiseen, päällekkäisten järjestelmien purkamiseen ja rinnakkaisten toimijoiden yhdistämiseen. Sinällään ihan linjassa asioiden kanssa joita on toisteltu jo viimeiset viisi vuotta. Isona uudistuksena KPMG:n selvitys esittää VALO:n, OK:n ja Paralympiakomitean yhdistämistä uudeksi kattojärjestöksi. Uudistus jolla rakennetaan laaja hallinto- ja edunvalvontajärjestelmä mahdollisine rahanjakovaltuuksineen.

Selvitys ottaa kantaa Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n, Finlands Svenka Idrott rf:n ja liikunnan aluejärjestöjen olemassaoloon mutta ei huomioi Koululiikuntaliittoa tai Opiskelijoiden liikuntaliittoa. Samoin selvityksessä muistetaan mainita Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry siltä osin kun uusi mahdollinen kattojärjestö haluaa ottaa vammaisurheilun edunvalvonnan itselleen. Selvityksessä kuitenkin jätetään huomioimatta Soveltava Liikunta SoveLi ry:n edustamien kansanterveysjärjestöjen tekemä liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen, vaikka ne ovat liikuntarahojen jaossa mukana. Itse asiassa, tarkemmin ajatellen, selvityksessä on erityisesti mainittu kaikki ne liitot jotka voisivat (liikunta)poliittisesti olla uuden keskusjärjestön kanssa kilpailevia toimijoita tai edunvalvojia. Ja vielä tarkemmin ajatellen selvitys mainitsee vain tilaajien kannalta ne tahot joilta heidän voisi kuvitella ottavan valtaa pois mutta ei niitä suuria valtakunnallisia toimijoita jotka eivät tulisi kilpailemaan uuden mahdollisen kattojärjestön kanssa. Nythän on jo kuitenkin turvallista puhua TUL:n lopettamisesta kun urheiluministerikin saatiin vaihdettua ei-vasemmistolaiseksi.

Lienee ollut työ ja tuska säilyttää ulkopuolinen ja riippumaton näkemys urheilujärjestökentän selvittämiseen kun katsotaan tilaajatahoja. Selvitystyön ohjausryhmässä istuva joukko on varmasti ohjannut vain laadullista selvitystä antamatta omien näkemysten vaikuttaa lopputulokseen. Selvitystyön laajuus onkin varmasti näkynyt hintalapussa ja tulosten tarvitsemisen kohtuullisen nopea aikataulu on todennäköisesti vaikuttanut siihen miksi selvitystä ei ole toimeksiannettu esimerkiksi yliopistolle akateemisen tutkimuksen riippumattomuuden varmistamiseksi. Aiheessa kun olisi ollut käsiteltävää laajemminkin urheilujärjestökentän rakenteellista asemaa nyky-yhteiskunnassa.

Kaiken kaikkiaan selvitys on taidokas konsulttityön näyte joka antaa ne vastaukset jotka tilaaja tarvitsee. Kokonaisuutena selvitystyö tukee täysin OKM:n, VALO:n ja OK:n pyrkimyksiä ja uskoisinkin tässä olevan täysin vahvan synergiaedun tavoittelua tilaajien joukossa. Se, miksi Paralympiakomitea ei ollut tilaajakaartissa mukana on mysteeri mutta niin on myös se, miten tässä järjestörakenteen kehitysvaiheessa päädytään esittämään uuden laajan byrokraattisen rahaa jakavan keskusjärjestön synnyttämistä kun edellinen on juuri saatu kevennettyä. Muutoksia on varmasti tehtävä mutta kabinettipään vahvistaminen ja kilpailijoiden alasajo ovat tuskin niistä järkevimpiä. Miten uusi rakennemuutos palvelee liikkujaa tai urheiluseuroja jää epäselväksi mutta niinhän se usein poliittisessa valtapelissä on.