Urheilun rakenneselvitys

Kategoriat: liikuntapolitiikka, Sekalaista, Yhteiskunta

Liikunnan ja urheilun järjestökenttä ei välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Päällekkäistä toimintaa järjestetään monilla eri tasoilla ja tehtävien jako tuntuu vähintäänkin epäuskottavalta. Näin ainakin jos on kuunteleminen KPMG:n tekemää Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa -selvitystä jonka tilaajina ovat olleet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (VALO) ja Olympiakomitea (OK).

Markkinataloudessa elävällä ulkopuoliselta ja riippumattomalta taholta rahalla ostettu selvitys antaa kuvan siitä mitä Suomalaisessa urheilujärjestöelämässä olisi kehitettävä. Selvityksen luoma kuva uudistuksista keskittyy koululiikunnan lisäämiseen, päällekkäisten järjestelmien purkamiseen ja rinnakkaisten toimijoiden yhdistämiseen. Sinällään ihan linjassa asioiden kanssa joita on toisteltu jo viimeiset viisi vuotta. Isona uudistuksena KPMG:n selvitys esittää VALO:n, OK:n ja Paralympiakomitean yhdistämistä uudeksi kattojärjestöksi. Uudistus jolla rakennetaan laaja hallinto- ja edunvalvontajärjestelmä mahdollisine rahanjakovaltuuksineen.

Selvitys ottaa kantaa Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n, Finlands Svenka Idrott rf:n ja liikunnan aluejärjestöjen olemassaoloon mutta ei huomioi Koululiikuntaliittoa tai Opiskelijoiden liikuntaliittoa. Samoin selvityksessä muistetaan mainita Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry siltä osin kun uusi mahdollinen kattojärjestö haluaa ottaa vammaisurheilun edunvalvonnan itselleen. Selvityksessä kuitenkin jätetään huomioimatta Soveltava Liikunta SoveLi ry:n edustamien kansanterveysjärjestöjen tekemä liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen, vaikka ne ovat liikuntarahojen jaossa mukana. Itse asiassa, tarkemmin ajatellen, selvityksessä on erityisesti mainittu kaikki ne liitot jotka voisivat (liikunta)poliittisesti olla uuden keskusjärjestön kanssa kilpailevia toimijoita tai edunvalvojia. Ja vielä tarkemmin ajatellen selvitys mainitsee vain tilaajien kannalta ne tahot joilta heidän voisi kuvitella ottavan valtaa pois mutta ei niitä suuria valtakunnallisia toimijoita jotka eivät tulisi kilpailemaan uuden mahdollisen kattojärjestön kanssa. Nythän on jo kuitenkin turvallista puhua TUL:n lopettamisesta kun urheiluministerikin saatiin vaihdettua ei-vasemmistolaiseksi.

Lienee ollut työ ja tuska säilyttää ulkopuolinen ja riippumaton näkemys urheilujärjestökentän selvittämiseen kun katsotaan tilaajatahoja. Selvitystyön ohjausryhmässä istuva joukko on varmasti ohjannut vain laadullista selvitystä antamatta omien näkemysten vaikuttaa lopputulokseen. Selvitystyön laajuus onkin varmasti näkynyt hintalapussa ja tulosten tarvitsemisen kohtuullisen nopea aikataulu on todennäköisesti vaikuttanut siihen miksi selvitystä ei ole toimeksiannettu esimerkiksi yliopistolle akateemisen tutkimuksen riippumattomuuden varmistamiseksi. Aiheessa kun olisi ollut käsiteltävää laajemminkin urheilujärjestökentän rakenteellista asemaa nyky-yhteiskunnassa.

Kaiken kaikkiaan selvitys on taidokas konsulttityön näyte joka antaa ne vastaukset jotka tilaaja tarvitsee. Kokonaisuutena selvitystyö tukee täysin OKM:n, VALO:n ja OK:n pyrkimyksiä ja uskoisinkin tässä olevan täysin vahvan synergiaedun tavoittelua tilaajien joukossa. Se, miksi Paralympiakomitea ei ollut tilaajakaartissa mukana on mysteeri mutta niin on myös se, miten tässä järjestörakenteen kehitysvaiheessa päädytään esittämään uuden laajan byrokraattisen rahaa jakavan keskusjärjestön synnyttämistä kun edellinen on juuri saatu kevennettyä. Muutoksia on varmasti tehtävä mutta kabinettipään vahvistaminen ja kilpailijoiden alasajo ovat tuskin niistä järkevimpiä. Miten uusi rakennemuutos palvelee liikkujaa tai urheiluseuroja jää epäselväksi mutta niinhän se usein poliittisessa valtapelissä on.

Value of service

Kategoriat: Sekalaista

I’ve been wondering about restaurant service quality. And I mean the whole package; food, drinks and personal service. On top of that I most often think about the quality aspects as inner and outer service quality meaning how well things that do not show out are done and how well things that customer sees are done. Quite often I get the feeling that someone is taking shortcuts…

Let’s say that you go to a restaurant and make an order. How many times out of ten does the food you get meet your expectations? Nine times out of ten…? Six? Three? One…? Honestly how many times you think “Wow! This is really good!”? Or how many times do you think that the food you get is really worth the money you pay for it? I would say two times out of ten. Max.

Most of the times I eat out I order a steak. At least five times out of ten I have to return the steak back to kitchen as it’s not done the way I asked. While doing this the restaurant has showed that they do not take care of their inner service quality. If they did take care of that then I probably wouldn’t have to return my steak. Well, you can always argue that what do I expect to get with 30 euros… Well if they promise to sell me a steak which is done the way I ask it to be made then, yes, that is what I expect. Is that too much to expect when it’s a 30 euro steak? Should I realize that a 30 euro steak is NOT supposed to be what I ask it to be and what they promise it to be?

I bet that if you take a friend with you and go to any medium or medium-high quality restaurant in Helsinki and order a three course menu, you or your friend will at least once say that this could have been done better. If two persons go out and get the whole thing (starter, main, dessert + drinks) it’s going to cost around 150 euros in total. What do you expect to get with 150 euros? Do you expect that the food, drinks and service are as high as you can image possible or do you allow some of the service components be medium or low quality. How much do you expect to pay for top quality overall service?

If I were in restaurant business I would definitely want to sell more than less. I guess selling more is what everyone wants but how do you wish to get there. It’s always easier to raise the profit margin by lowering overall service quality. That way you don’t have to sell more in order to make more money. Everyone does that eventually as it’s said to be cost efficient and what not. Every industry is thinking how low they can make the inner service quality (i.e. costs) and still be able to sell their products… and why not? Why do more than what is expected when you can get more profit with less input?

Somehow after realizing all this I’m still, almost everytime I go out to eat, disappointed of the quality. To be honest, the most realistic value for your money and expectations, you get from McDonalds. You always know what you get and eventhough you might not be happy with it, it’s still what you knew you would get.